Liên hệ với chúng tôi

Khách sạn Lucky 2
46 Hàng Hòm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 39 28 8170
Khách sạn Lucky 3
Điện thoại: (024) 39 38 1988
81 Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: 0913514980